MISJON

  • Menigheten støtter misjonær i Albania

  • Menigheten forbereder å sende kontainer med hjelp og utstyr til skole og barnehage i Paraguay

Du kan støtte misjonsarbeidet ved å benytte menighetens kontonummer 36335442916 eller Vipps 132163.

Merk "Albania" eller "Paraguay".